İlgili Ürünler

Letroks
 

Meme Kanseri

MEME KANSERİ GENEL BİLGİLER

MEME KANSERİNİN ÖNEMİ
 • Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir.
 • 2001 yılında dünyada 1 milyon yeni tanı konulmuş ve yine aynı yıl 370.000 meme kanseri nedenli ölüm görülmüştür.
 • Kadın kanserlerinin %25-32’sini oluşturur
 • Akciğer kanserinden sonra 2. sırada ölüm nedenidir
 • Kansere bağlı ölümlerin %19’unu oluşturur.

 

MEME KANSERİ NEDİR?, tedavisi nedir, biem ilaç

MEME KANSERİ NEDİR?

 • Memedeki süt bezleri ve süt kanallarını döşeyen hücrelerin çeşitli nedenlerle genetik hasara uğrayarak kanser hücresine dönüşmesi ile birlikte kliniğe yansıyan tabloya meme kanseri denir.

 • Hormon Pozitif demek kanser hücresinin tümörün östrojen veya progesteron reseptörü içermesi demektir.

 • Kanser vücudun tüm doku ve organlarını tutabilir. Geliştikleri yerde kalan kitlelere iyi huylu tümörler;

 • Yayılıp,çevre dokuları işgal eden ve diğer organlarda tekrar tümör odakları oluşturan kitlelere kötü huylu tümör veya kanser denir.

 Malign Tümörler  Benign Tümörler
 Normal dokuyu istila eder,sıkıştırır, tahrip eder  Memedeki kitleleri %80'ini oluşturur
 Hücreler yeni tümör oluşturmak için kitleden ayrılabilir  İstila etmez veya yayılmaz 
 Yaşamı tehdit eder  Yaşamı tehdit etmez 
 MEME KANSERİNDE YAYILIM  Uzak metastazlar;
 • Meme kanseri metastazlarını yakın dokulara direkt yapar

 • Uzak dokulara tümör hücrelerinin lenf ve kan yoluyla taşınmasıyla yapar

 • Aksiller, supraklavikular ve internalmammorial lenf nodları ilk olarak etkilenir
 • Kemik (pelvis, femur, omurga) (%71)
 • Akciğerler (%69)
 • Karaciğer (%65)
 • Plevra (%51)
 • Adrenal bezler (%49)
 • Deri (%30)
 • Beyin (%20)

RİSK FAKTÖRLERİ

Değiştirilemez


Değiştirilebilir
 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Genetik Yatkınlık
 • Meme değişiklikleri
 • Irk
 • Çevresel etkenler
 • Menarş-Menopoz yaşı
 
 • İlk doğum yaşı
 • Oral kontraseptif kullanımı
 • HRT
 • Obezite
 • Alkol kullanımı
 • Sigara kullanımı

 

MEME KANSERİNDE TANI

Meme Kanseri Tarama Modeli


 YAŞ GRUBU  YÖNTEM  UYGULAMA SIKLIĞI
 20-39 yaş kadınlar  KKMM*
 Klinik muayene
 Her ay
 2-3 yılda bir
 40-49 yaş kadınlar  KKMM*
 Klinik muayene
 Mamografi
 Her ay
 Her Yıl
 1 kontrol mamografisi
 50 yaş ve üzeri  KKMM*
 Klinik muayene
 Mamografi
 Her ay
 Her Yıl
 2 Yılda Bir


MEME KANSERİ NEDİR?, tedavisi nedir, biem ilaç

 

 

 MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

 MEMEDE KİTLE

 Kitle

 Hareketsizdir

 Ağrı

 Genellikle ağrısızdır

 Meme başında akıntı

 Geç dönemde ağrı görülebilir

 Meme üzerindeki deride ülserasyon ve ödem

 1-2 cm büyüklüğündedir

 Portakal kabuğu görünüm

 Tek taraflı ve süreklidir

 Meme başında retraksiyon

 Sınırları kısmen belirlenebilir

 Komşu lenf nodlarında büyüme

 Şekilsiz ve zor palpe edilir

  MEME KANSERİNDE TEDAVİ

 1-Lokal Tedavi

  MEME KANSERİ TİPLERİ

 1. İn-sutu karsinomlar

a-Cerrahi

b-Radyoterapi

1. Duktal karsinoma-insutu

2. Lobüler karsinoma-insutu

 2- Sistemik Tedavi  2. İnvaziv karsinomlar
a-Hormon Tedavisi Duktal karsinom
b-Kemoterapi Lobüler karsinom
Evrelendirme Papiller karsinom

Klinik

Tübüler (kribriform) karsinom

Histolojik

Kolloid (müsinöz) karsinom


Medüller karsinom
Tedavi  İnfiltratif duktal % (80-90)
Küratif (şifa verici) Non-spesifik tip infiltratif duktal karsinom
Palyatif (geçici iyilik)

İnfiltratif komedo karsinom ( %1)

Tedavi sonrası yaşam boyu


Takip  İnvaziv LOBÜLER %6-8
Lokal nüksler ve uzak metastazlar genellikle ilk 3 yıl içinde ortaya çıkar  Medullar karsinom
Rekonstrüksiyon  Musinöz karsinom
   Papiller karsinom
   Tübüler karsinom
   Adenoid kistik karsinom
   İnvaziv olmayan (DCİS, LCİS) %4-6 
 EVRELENDİRME 
 TNM Evrelendirme Sistemi  
 To: tümor yok  No: Lenf nodu tutulumu yok
 Tx: değerlendirilemez  N1: ipsilateral, fikse değil
 T1s: karsinoma insitu  N2: ipsilateral, fikse, >4 nod
 T1: ≤ 2 cm  N3: İntraklaviküler lenf nodu metastazı var
 T2: 2-5 cm  Mo: metastaz yok
 T3: >5 cm  M1: metastaz var
 T4: göğüs duvarı, cilt  
 Sağkalım  Bir başka deyişle
 Evre І hastaların %95 ten fazlası  İlk ortaya çıktığı yerle sınırlı ise %96 yaşam şansı
 Evre ІІ hastaların %70-85 ten fazlası  Bölgesel yayılım olduysa %77 yaşam şansı
 Evre ІІІ hastaların %50 ten fazlası  Uzak metastaz olduysa %21 yaşam şansı

 Evre ІV hastaların %20 ten fazlası

       5 yıl veya daha uzun yaşaması beklenir.

 
 PROGNOZ  KÖTÜ PROGNOZ
 Büyüme hızları her hastada farklı olabilir.  Büyük kitle
 1 cm tümörde hastalık 2-17 yıl önce başlar.  Göğüs duvarı, cilt tutulumu
 >3 nod (+) ise ortalama 18 ayda metastaz olur.  Aksiller nod, metastaz
   İnflamatuar karsinoma
   Lenfatik, vasküler invazyon
   ER, PgR (-)
   Timidin işaretleme indeksi
   S-faz fraksiyonu yüksek
   C-erbB2 onkogeni (+)
   Cathepsin-D, nm23, p53, pS2, PCNA
 TEDAVİNİN AMAÇLARI  TEDAVİYİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
 Lokoregional kontrol  Klinik evre
 Metastaz riskini azaltmak  Menopoz durumu
 Minimum morbidite  Performans durumu
 Kozmetik görünüm  
 LOKAL HASTALIK
 Cerrahi
 
 Cerrahi Yöntemler  Mastektomi Endikasyonu
 Geniş lokal eksizyon  Hastanın isteği
 Basit mastektomi  Yaygın DCIS
 Modifiye radikal mastektomi (MRM) aksiller sampling aksiller diseksiyon  Paget hastalığı
 Radikal mastektomi  İnflamatuar karsinoma
   Malign filloides tümor veya sarkoma
   Büyük kitle
   Konservatif tedavi nüksü
 Adjuvan Tedavi  Adjuvan Tedavi-Hormon tedavisi
 İnvaziv meme kanseri genellikle sistemik hastalıktır  Tamoksifen (SERM)
 Mikrometastatik evrede amaç kür elde etmektir  Aromataz inhibitörleri (anastrazol, letrozol)
 Metastaz riskini azaltır, HAS uzar  Megace, medroksi progesteron asetat
 Önerilen olgular:
 • aksiller nod (+)
 • aksiller nod (-) ve yüksek risk
 GnRH analogları
 Önerilmeyen olgular:
 • insitu karsinoma
 • ≤ 1 cm tümor, nod (-)
 METASTATİK HASTALIK
 Premenopoz ve nod (+): 6 kür FAC, CA, CMF (cerrahiden 2 hafta sonra)  Genellikle kür elde edilemez, amaç palyasyondur
 Postmenopoz, nod (+) ve ER (+): Tamoksifen veya Aromataz İnhibitörü 5 yıl  Cerrahinin rolü kısıtlı: mastektomi, internal fiksasyon (fraktürde)
 Postmenopoz, nod (+) ve ER (-): KT  Lokal semptom kontrolünde RT (kemik, beyin, cilt metastazları)
 Nod sayısı ≥10: yüksek doz KT  Başlangıç tedavi KT veya HT
   İleri evrede KT’ in faydası sınırlı
©2012 Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş. Turgut Reis Cad. No:21 Tandoğan/Ankara Tel: (0312) 230 29 29 Fax: (0312) 230 68 00
Sitemizde yer alan bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitemizin ürünler bölümü sağlık çalışanları içindir.