İlgili Ürünler

Virupos Göz Merhemi
 

HSV Keratiti

Herpes simpleks keratiti kornea ülserinin en yaygın nedenlerinden biridir. Toplumun yaklaşık % 90'ı herpes simpleks virüs taşıyıcısıdır. Yaygın bulunan HSV'nin tipik bir özelliği genellikle kendiliğinden iyileşen primer infeksiyonun farkedilmeden geçmesidir. Bu infeksiyondan sonra bir çok kişi, trigeminal gangliyondan çıkarak herhangi bir zamanda yinelenen infeksiyona yol açabilen nörotropik virüs taşıyıcısı olarak kalır.

Kornea infeksiyonu daimi bir nüksdür. Gözün primer enfeksiyonu blefarit veya konjunktivit olarak kendini gösterir. Nüksler dış etkilerle (ultraviyole ışını gibi) , sters, menstruasyon, genel immün yetmezlik, ateşli infeksiyonlarla tetiklenebilir.

Semptomlar;
HSV genellikle çok ağrılıdır ve fotofobi, göz yaşarması ve kapakların şişmesi ile birliktedir. Bulguların yerine göre önrneğin; kornea merkezinde epitelit olduğunda, görme azalabilir.


HSV keratitin tipleri ve tanısı

Lezyonun bulunduğu kornea katına göre HSV keratiti aşağıdaki tiplere ayırılır. Nüksler stroma ve endotelde daha sıktır.
Dendritik keratit; dallanan epitel lezyonları ile karakterizedir. Kornea duyarlılığı genellikle azalmıştır. Stromal keratite ilerleyebilir.


Stromal keratit;
nükslerin sıklığına bağlı olarak yüzeyel yada derin damarlanma olabilir.


Endotelit;
endotelit yada endotelyal keratite aköz hümörde herpes virüslerin varlığı neden olur. Bu endotel hücrelerin şişmesine ve komşu kornea stromasının kesifleşmesine yol açar. Ön kamara açısındaki endotel hücrelerin tutulumu göz içi basıncında sekonder yükselmeye neden olur. (sekonder glokom)


Akut retinal nekroz sendromu;

Göz küresinin arkasının tutulumu pratikte sadace immün yetmezliği olan hastalarda (örneğin; kemik iliği nakli yaptıran yada AIDS hastaları) görülmektedir.


HSV Keratit Tedavisi;
herpes infeksiyonları topikal (merhem şeklinde) ve sistemik formları mevcut olan asiklovir ile tedavi edilebilir.

Asiklovir, Varicella Zoster virus (VZV) ya da Herpes Simplex virüsü (HSV) ile enfekte hücreler içerisine penetre olan antiviral bir maddedir. Asiklovir, sadece HSV ya da VZV-timidin kinaz'ı aktive eden bir kataliz olarak etki göstermesi nedeniyle, antiviral ajan olarak vücutta etkili hale gelir. Timidin kinaz, sadece enfekte konakçı hücrelerde bulunan ve replikasyon için virüsün ihtiyaç duyduğu bir enzimdir.

  • %3 Asiklovir içeren göz merheminin (Vİrupos) uygulanması sonrası aköz humorda yaklaşık 7.5 µmol/l civarı etken madde tayin edilmiştir.
  • Bu konsantrasyon, Herpes Simplex virüsüne karşı antiviral aktiviteye ulaşan konsantrasyondan oldukça yüksektir.
  • Bu nedenle , Asiklovir içeren göz merhemi ile (Virupos) intraoküler enfeksiyonlar başarılı olarak tedavi edilebilir.
  • Asiklovir içeren göz merhemi (Virupos) ile tedavi sonrası ( yani 14 gün boyunca günde 5 kez) , plazmada etken madde saptanmamıştır.


Referans:

  1. Ophthalmology. A Pocket Textbook Atlas, Gerhard K Lang, 2000
  2. Virupos kısa ürün bilgisi
©2012 Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş. Turgut Reis Cad. No:21 Tandoğan/Ankara Tel: (0312) 230 29 29 Fax: (0312) 230 68 00
Sitemizde yer alan bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitemizin ürünler bölümü sağlık çalışanları içindir.