İlgili Ürünler

Vitamin A Pos
 

Topikal Vitamin A

TOPİKAL VİTAMİN A'NIN OFTALMİK KULLANIMI

Vitamin A'nin vücut için önemi :

 

Vitamin A (Retinol) özellikle memeli ve balıklarda ve başlıca karaciğer olmak üzere dokularda bulunur.
Yapısı nedeniyle ışık , oksijen , oksitleyici ajan ve asitlere karşı hassastır. Vitamin A yağda çözünen ve insanlar için esansiyel bir vitamindir. Vitamin A (Retinol) büyüme, epitel hücresi ve mezenkimal hücre yapılarının farklılaşması,mukoz membranların keratinizasyona karşı korunması, uzun kemiklerin büyümesi ve gelişimi, gonadların fonksiyonları için önemlidir.

 

Vitamin A (Retinol) görme fonksaiyonlarında önemlidir. Diğer duyuların (koku alma, işitme, tad alma) da normal işlev göstermesi için vitamin A'nin yeterli miktarda kullanımına bağlıdır.

 

Hücrelerin gelişmesi ve farklılaşması için gerekli olan büyüme faktörleride vitamin A ile regüle edilmektedir.Gözyaşı içinde de, Vitamin A özel bir proteine bağlı halde bulunur ve kornea epitelyumunun rejenerasyonu ve farklılaşmasını regüle eder. Vitamin A'nın topikal uygulanması, kornea rejenarasyonu için gerekli maddelerin, hızla gerekli hedef bölgeye taşınmasına yardımcı olur. Vitamin A'nın sistemik ya da lokal eksikliği hücrelerde tipik yapısal değişikliklere ve rejenerasyonun azalmasına neden olur.

Vitamin A eksikliği :

 

Açık yada belli olmayan Vitamin A eksikliği gözün ön segmentinde morfolojik değişikliklere neden olur.
Sonuçta, bu Kseroftalmiye kadar götürür ( Keratanizasyon ve körlüğe kadar götüren kornea ve konjunktival kuruluk ). Bu hastalık, epitelin pulumsu metaplastik değişikliklerinin spektrumuyla karakterizedir :

İlk goblet hücreleri kayb olur,
İkinci basamakta epitel tabakalar yassılaşır,
Sonra, membranlar keratinizleşir.

 

Epitel metaplazisi, konjunktival damarlaşmanın kaybı ve sekonder enflamasyonlarla artar.
1936 yıllında, akut ve kronik kornea ülserlerinin, Vitamin A'nın etkisi altında kaldığında iyileşme gösterdiği çeşitli klinik çalışmalarla bildirilmiştir.

Doz Aşımı:

  • Retinolün topikal uygulamasından sonra , kanda sistemik uygulamadan çok daha az konsantrasyonlarda bulunması nedeniyle sistemik yan etkileri ve aşırı dozaj ya da entoksikasyon oluşumları beklenmez.Toksik belirtiler yaş, doz ve uygulama süresine bağlıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı:

 

Gebelerde retinoidler, terapötik doz düzeyinde dahi teratojenez riskini artırdıklarından Vitamin A gebelerde kullanılmaz.(C kategorisi) Vitamin A emzirme döneminde kullanıldığında anne sütüne geçer.Annede günlük normal dozlarda Vitamin A kullanımının sakıncası yoktur. Kullanımda uygulanan miktarların çok az olması nedeniyle, çocuğa bir zarar vermesi beklenmez.


Neden Vitamin A-POS :

 

Kornea epitelyumu üzerinde iyileştirici etkisi vardır.Lakrimal problemlerin tedavisinden ideal tamamlayıcıdır.Göz kuruluğu sendromu tedavisinde ideal tamamlayıcıdır.Göz yüzeyinin, anestezi & bilinç kaybı esnasında korunması için uygundur.Koruyucu madde içermemesi nedeniyle iyi tolere edilir.Göz merheminin kıvamı nedeniyle rahat uygulanabilir.

Referans
Vitamin A POS kısa ürün bilgisi

©2012 Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş. Turgut Reis Cad. No:21 Tandoğan/Ankara Tel: (0312) 230 29 29 Fax: (0312) 230 68 00
Sitemizde yer alan bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitemizin ürünler bölümü sağlık çalışanları içindir.